Supervisie

Bij Praktijk Pruymboom is supervisie gericht op uw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Er wordt methodisch ingegaan op kennis, attitude en vaardigheden. Persoonlijke leervragen komen aan bod als:

 “Wat doe ik?”
Het leren reflecteren op het eigen handelen als professional.

 “Hoe ben ik als persoon in mijn vak?”
Het versterken van zelfinzicht.

“Hoe leer ik?”
Zicht krijgen op ingezette leersstrategieën en gekozen leerdoelen.

Praktijk Pruymboom biedt u verschillende mogelijkheden tot supervisie:

  • Interpersoonlijke Psychotherapie
  • Diagnostiek en Indicatiestelling
  • Psychologische behandeling