Mijn achtergrond

Evelyne PruymboomPraktijk Pruymboom is een eenmanspraktijk. Mijn naam is Evelyne Pruymboom en ik ben Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog). Ik begeleid mensen met ontwikkelingsvragen en psychische klachten. Mijn werkwijze is motiverend, stimulerend en vooral doelgericht. Ik zie het als een uitdaging om de innerlijke kracht van mensen naar boven te halen.

Als GZ-psycholoog heb ik in diverse GGZ-instellingen gewerkt, waarbij ik mij naast diagnostiek en behandelingen van diverse ziektebeelden en complexe psychiatrische problematiek, heb bezig gehouden met het opzetten en implementeren van groepsbehandelingen binnen de organisatie. Tevens heb ik deelgenomen aan verschillende projecten, stagiaires begeleid, supervisie gegeven en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd en gepresenteerd. Na bijna tien jaar werkzaam te zijn geweest als GZ-psycholoog in de gespecialiseerde gezondheidszorg heb ik in 2009 mijn eigen praktijk opgericht.

Als gz-psycholoog heb ik een brede kennis op het gebied van psychische problemen en behandel ik de meest voorkomende lichte tot matige ernstige klachten en werk nauw samen met de huisarts en/of andere verwijzers. De behandeling is gericht op vermindering van de klachten die u ondervindt, preventie, activering of herstel van het evenwicht. De behandeling richt zich veelal niet op uw verleden, maar op uw huidige klachten. De behandeling is in principe kortdurend.

Ik maak gebruik van verschillende behandelmethoden waaronder interpersoonlijke psychotherapie (IPT), cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, 5-gesprekken model, schemagerichte therapie en EMDR (Eye Movement Desensitization and  Reprocessing).

De afgelopen jaren heb ik mij enerzijds gespecialiseerd in de behandeling van psychische klachten tijdens en na de zwangerschap. Hiervoor werk ik nauw samen met GZ-psychologen, gynaecologen en verloskundigen. Daarnaast geef ik trainingen op het gebied van psychodiagnostisch onderzoek binnen GGZ-instellingen.