Kosten

Kosten van behandeling in de GB-GGZ

Zorgproduct                                     NZa Tarief 2021    NZa tarief 2020

Basis Kort                                               €   522,13                      €   503,47

Basis Middel                                          €   885,01                      €   853,38

Basis Intensief                                       € 1.434,96                     € 1.383,65

Basis Chronisch                                     € 1.380,49                     € 1.330,98

Onvolledig behandeltraject                 €   228,04                      €   219,78

Als u meer gesprekken nodig heeft

Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat de ingeschatte zorgzwaarte niet voldoende is en dat er een overstap gemaakt moet worden naar een ander zorgproduct. U blijft dan in ieder geval verzekerd van vergoeding. U wordt daarvan op de hoogte gesteld.

Praktijk Pruymboom heeft met een aantal verzekeringsmaatschappijen een contract. Dit betekent dat in een aantal gevallen de basis generalistische zorg volledig vergoed wordt. Mocht er geen contract zijn afgesloten met uw verzekeraar, dan wordt de factuur naar u gestuurd. U kunt dan zelf uw declaratie indienen bij uw zorgverzekeraar en krijgt u een percentage vergoed. Betalingsvoorwaarden zijn conform de voorwaarden van het Landelijke Vereniging voor vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten (LVVP).

Voor 2021 heeft Praktijk Pruymboom een zorgovereenkomst afgesloten met Zilveren Kruis (Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis, ZieZo, Pro Life, AON en De Friesland) met ENO (Salland, Hollandzorg en Zorgdirect) en met ONVZ Zorgverzekering (PNOzorg, VvAA en Jaaah.)

Voor 2020 heeft Praktijk Pruymboom een zorgovereenkomst afgesloten met Zilveren Kruis (Zilveren Kruis, ZieZo, Pro Life, One underwriting Health/IAK volmacht BV, Interpolis, FBTO en De Friesland) en met VRZ Zorginkoop (ONVZ, PNOzorg, VvAA, Salland zorgverzekeringen, HollandZorg, Zorgdirect en Zorg & Zekerheid).

Psychologische begeleiding en onverzekerde zorg

Maximaal €112,- per zitting van +/- 50 minuten. De factuur kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekering

Coaching

Het tarief zal in overleg met u worden vastgelegd. De factuur kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekering. Het komt weleens voor dat de werkgever de factuur of een gedeelte van de factuur betaalt.

Supervisie

Het tarief zal in overleg met u worden vastgelegd. De factuur kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekering.

Overige opmerkingen

De betalingsvoorwaarden krijgt u voor of tijdens het eerste gesprek en gelden voor alle behandelingsonderdelen en afspraken. Indien u het eerste gesprek niet komt en niet 24 uur voor deze afspraak afzegt, worden de kosten van de ingeplande tijd in rekening gebracht (50% van uurtarief). Dit geldt ook voor andere niet nagekomen of te laat afgezegde afspraken. U blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling van de kosten.