Informatie voor cliënten

Voor wie

Iedereen vanaf 18 jaar kan zich bij de praktijk aanmelden voor individuele behandeling, partnerrelatiegesprekken en voor coaching. U kunt voor diverse klachten en problemen behandeling of coaching krijgen:

 • Somberheid en depressie
 • Wisselende stemming
 • Spanningsklachten/burn-outklachten
 • Angsten
 • Paniekaanvallen
 • Onzekerheidsgevoelens
 • Klachten tgv ingrijpende/traumatische gebeurtenissen
 • Dwangklachten
 • Piekeren
 • Eetproblemen
 • Slaapproblemen
 • Minderwaardigheidsgevoelens
 • Rouwproblemen
 • Assertiviteitsproblemen
 • Werk/studieproblemen
 • Levensfaseproblemen
 • Lichamelijke klachten waarvoor de arts/specialist geen oorzaak vindt

Voor wie niet

In de praktijk worden geen psychiatrische klachten behandeld, als psychosen, schizofrenie en ernstige verslavingsproblematiek. Ook mensen die regelmatig een beroep moeten doen op de behandelaar buiten kantooruren, adviseer ik om zich aan te melden bij een GGZ-instelling.

Aanmelding

U kunt zich aanmelden via deze website bij het contactformulier. U krijgt daarna van mij een bevestigings-mail dat ik uw aanmelding heb ontvangen. Binnen een week zal ik contact met u opnemen om een afspraak te maken voor het eerste gesprek. Ik streef ernaar u binnen twee weken een eerste gesprek aan te bieden. Tussen het intakegesprek en behandeling hanteer ik geen wachttijd. De behandeling zal direct starten. Als ik de termijn niet kan garanderen, zal ik u doorverwijzen naar een andere collega. Ik werk niet met een wachtlijst.

De wachttijd kan afhankelijk zijn van waar u verzekerd bent omdat ik met sommige verzekeraars geen contract heb. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar heeft namelijk een zorgplicht. Hij moet zorgen dat u tijdig de kwalitatief goede zorg krijgt waar u recht op heeft. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgverlener een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgverleners en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenoemde treeknormen).

Verwijzing nodig?

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de verzekering heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts of van uw bedrijfsarts. Hierin moeten de volgende gegevens staan:

 • Naam en AGB-code huisarts
 • Datum verwijsbrief (datum voor aanvang eerste gesprek)
 • Vermoeden van diagnose
 • Korte beschrijving van de klachten

Voor coaching en onverzekerde zorg heeft u geen verwijsbrief nodig.

Intake en behandeling

Wilt u bij het eerste gesprek het volgende meenemen:

 • Verwijsbrief huisarts
 • Verzekeringspasje
 • Identiteitsbewijs

Bij aanvang van de behandeling wordt tijdens de intake een inschatting gemaakt welk product bij uw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw problematiek. De behandeling kan bestaan uit gesprekken, e-mailcontacten, (test-)diagnostiek, consultatie en verslaglegging. Ook kan ik u een internetbehandeling adviseren. Alle tijd (in minuten) die ik aan uw behandeling besteed, wordt opgeteld. In overleg met u kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ product, als de behandeling van uw klachten toch meer tijd vraagt. Na afsluiting van de behandeling dien ik een factuur in bij de verzekeraar. Mocht ik geen contract hebben met een verzekeraar dan ontvangt u de factuur en dient u deze zelf in bij de verzekeraar.

Behandeling in de GB-GGZ

Omschrijving Zorgproduct
Lichte DSM stoornissen Basis Kort
Matige DSM stoornissen Basis Middel
Ernstige DSM stoornissen Basis Intensief
Chronische DSM stoornissen Basis Chronisch
Onvolledig behandeltraject

Psychologische begeleiding en onverzekerde zorg

Als er bij de intake naar voren komt dat uw klachten of problemen niet aan een DSM stoornis voldoen, dan kunt u in overleg kiezen voor een onverzekerd product. Er zal samen met u gekeken worden naar een passend behandeltraject.

ROM (Routine outcome measurement)

Om de voortgang van de behandeling in mijn praktijk te monitoren, wordt er naast voortgangsbespreking, behandelplanbespreking, evaluatie ook gebruik gemaakt van voor- en nametingen met behulp van vragenlijsten. Deze krijgt u van mij. De uitkomsten worden versleuteld in een grote database (Stichting Benchmark) ingevoerd en verwerkt.

Opt-out regeling

Met ingang van 2014 moet er verplicht een diagnose worden vermeld op de factuur aan de verzekeraar. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u gebruik maken van de opt-out regeling. U kunt bij mij een formulier invullen waarin u aangeeft dat u hier bezwaar tegen maakt. Dit formulier komt dan in uw dossier.