Informatie voor cliënten

Voor wie?

Iedereen vanaf 18 jaar kan zich bij de praktijk aanmelden voor individuele behandeling, partnerrelatiegesprekken en voor coaching. U kunt voor diverse klachten en problemen behandeling of coaching krijgen:

 • Somberheid en depressie
 • Wisselende stemming
 • Spanningsklachten/burn-outklachten
 • Angsten
 • Paniekaanvallen
 • Onzekerheidsgevoelens
 • Klachten tgv ingrijpende/traumatische gebeurtenissen
 • Dwangklachten
 • Piekeren
 • Eetproblemen
 • Slaapproblemen
 • Minderwaardigheidsgevoelens
 • Rouwproblemen
 • Assertiviteitsproblemen
 • Werk/studieproblemen
 • Levensfaseproblemen
 • Lichamelijke klachten waarvoor de arts/specialist geen oorzaak vindt

Voor wie niet?

In de praktijk worden geen psychiatrische klachten behandeld, als psychosen, schizofrenie en ernstige verslavingsproblematiek. Ook mensen die regelmatig een beroep moeten doen op de behandelaar buiten kantooruren, adviseer ik om zich aan te melden bij een GGZ-instelling.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via deze website bij het contactformulier. U krijgt daarna van mij een bevestigings-mail dat ik uw aanmelding heb ontvangen. Binnen een week zal ik contact met u opnemen om een afspraak te maken voor het eerste gesprek. Ik streef ernaar u binnen twee weken een eerste gesprek aan te bieden. Tussen het intakegesprek en behandeling hanteer ik geen wachttijd. De behandeling zal direct starten. Als ik de termijn niet kan garanderen, zal ik u doorverwijzen naar een andere collega. Ik werk niet met een wachtlijst.

De wachttijd kan afhankelijk zijn van waar u verzekerd bent omdat ik met sommige verzekeraars geen contract heb. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar heeft namelijk een zorgplicht. Hij moet zorgen dat u tijdig de kwalitatief goede zorg krijgt waar u recht op heeft. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgverlener een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgverleners en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenoemde treeknormen).

Verwijzing 

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de verzekering heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts of van uw bedrijfsarts. Hierin moeten de volgende gegevens staan:

 • Naam en AGB-code huisarts
 • Datum verwijsbrief (datum voor aanvang eerste gesprek)
 • Vermoeden van diagnose
 • Korte beschrijving van de klachten

Voor coaching en onverzekerde zorg heeft u geen verwijsbrief nodig.

Intake en behandeling

Wilt u bij het eerste gesprek het volgende meenemen:

 • Verwijsbrief huisarts
 • Verzekeringspasje
 • Identiteitsbewijs

Bij aanvang van de behandeling wordt tijdens de intake een inschatting gemaakt welk product bij uw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw problematiek. De behandeling kan bestaan uit gesprekken, e-mailcontacten, (test-)diagnostiek, consultatie en verslaglegging. Ook kan ik u een internetbehandeling adviseren. Alle prestaties die ik aan uw behandeling besteed, worden in rekening gebracht (zie ook bij vergoedingen en tarieven). Na afsluiting van de behandeling dien ik een factuur in bij de verzekeraar. Mocht ik geen contract hebben met een verzekeraar dan ontvangt u de factuur en dient u deze zelf in bij de verzekeraar.

ROM (Routine outcome measurement)

Om de voortgang van de behandeling in mijn praktijk te monitoren, wordt er naast voortgangsbespreking, behandelplanbespreking, evaluatie ook gebruik gemaakt van voor- en nametingen met behulp van vragenlijsten. Deze krijgt u van mij.

Diagnostiek

Voor de volgende diagnostiek- en psychodiagnostische onderzoeksvraagstellingen kunt in de praktijk terecht:

– persoonlijkheidsonderzoek (classificerend en/ of beschrijvend)

– onderzoek naar ADHD

– onderzoek naar een autismespectrumstoornis (ASS)

Voor alle onderzoeken geldt dat er doorgaans meerdere afspraken nodig zijn om informatie uit testen, vragenlijsten en biografische en anamnestische gegevens te verzamelen. In een aantal gevallen is het ook wenselijk dat ik u vraag om iemand uit uw omgeving mee te nemen tijdens het onderzoek. Dit is met name het geval als de onderzoeksvraag ADHD en/ of ASS betreft. Na het verzamelen van de benodigde gegevens schrijf ik een uitgebreid onderzoeksverslag wat ik met u zal bespreken en meegeven.