Generalistische Basis GGZ (BG GGZ)

Er is in 2014 veel veranderd in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De eerstelijnspsychologische zorg valt voortaan onder de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (BG GGZ). Psychotherapie of tweedelijnsbehandeling heet vanaf 2014 specialistische geestelijke gezondheidszorg (S GGZ) of gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.

Informatie voor cliënten

Vanaf 2014 kunnen er in de basis geestelijke gezondheidszorg vier typen behandeling, ofwel ‘producten’, worden gedeclareerd vanuit de basisverzekering. De indeling van de verschillende producten en bijbehorende tarieven, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), is als volgt… Lees meer

Informatie voor verwijzers

Voor een optimale samenwerking wil ik u graag informeren over de veranderingen in de GGZ vanaf 2014. Hier vindt u een overzichtelijke verwijskaart om de verwijzingen naar de GGZ te vergemakkelijken. Lees meer