Kortdurende GGZ-zorg

In januari 2022 verandert de bekostiging van de GGZ zorg. Waarom een nieuwe bekostiging? De oude bekostiging voor de ggz is niet meer geschikt. Zorgverleners waren veel tijd kwijt aan administratie. De rekening van een behandeling werd pas aan het einde van een behandeltraject verstuurd, soms pas na een jaar. En de rekeningen waren vaak niet duidelijk. Daarom is er vanaf 2022 een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel.
In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet meer als traject
afgerekend, maar als losse zorgprestaties. Bijvoorbeeld gesprekken met een zorgverlener. Of een diagnostiek consult. De zorgprestaties staan op de rekening die de zorgverlener aan u of uw zorgverzekeraar stuurt. Zo is duidelijk voor welke zorg u of uw zorgverzekeraar betaalt.

De zorg die u krijgt verandert niet. U kunt wel de rekening makkelijker controleren. U kunt precies zien wie u tijdens een consult heeft
gesproken en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht. Ook komt de rekening sneller, bijvoorbeeld na een maand.

Van 2021 naar 2022
De nieuwe bekostiging voor de ggz gaat op 1 januari 2022 in. Krijgt u in
2021 een behandeling en loopt uw behandeling door in 2022? Dan valt
de zorg tot en met 31 december 2021 onder de oude bekostiging. Daar
komt een aparte rekening van. De zorg in 2022 registreert uw zorgverlener
volgens het zorgprestatiemodel. De zorgverzekeraar kijkt voor beide jaren
of u eigen risico moet betalen.

Vanaf 2022
In het zorgprestatiemodel wordt de rekening gestuurd kort nadat de
zorgprestaties plaatsvinden. Op uw rekening kunnen dan meerdere losse
consulten of andere zorgprestaties staan. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen
risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in
de berekening van het eigen risico voor 2023. Als u in die jaren nog eigen
risico moet betalen, brengt de zorgverzekeraar dat in rekening.

Zorgvraagtypering
In de oude bekostiging bepaalde de diagnose vaak de prijs van de
behandeling. In de nieuwe bekostiging is dit niet meer zo. In het
zorgprestatiemodel legt uw zorgverlener een zorgvraagtype vast. Het
zorgvraagtype geeft informatie over uw zorgvraag. Uw zorgverlener
kan die bijvoorbeeld gebruiken bij het opstellen van een behandelplan.
Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling. Dat doen
de zorgprestaties die u krijgt. Soms bepaalt uw zorgverlener tijdens de
behandeling opnieuw het zorgvraagtype om verandering duidelijk te
maken. Het zorgvraagtype vindt u terug op de rekening.

Goed om te weten
• Bent u al in zorg en loopt uw behandeling door in 2022?
Dan heeft u geen nieuwe verwijzing nodig.
• Let op als u overstapt naar een andere zorgverzekeraar.
Als uw behandeling in het nieuwe kalenderjaar doorloopt, valt dit deel onder de nieuwe polis. Check dan of de nieuwe zorgverzekeraar uw zorgverlener (volledig) vergoedt.
• De duur van een consult bepaalt het tarief. Een zorgaanbieder mag in plaats daarvan ook uitgaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Als uw zorgaanbieder op die manier werkt, staat dat op de website.
• Heeft u op één dag meerdere keren contact met uw zorgverlener via e-mail of chat? Dan kan dit als 1 consult op de rekening staan.